Stockholm pride logotyp. Texten "Stockholm Pride" över en abstrakt våg i regnbågens färger.

Uttalande från Stockholm Prides styrelse angående oanmälda deltagare i paraden 

Under Stockholm Pride Parade den 5 augusti anslöt sig personer med PKK-flaggor till paraden. Dessa personer har inte anmält något ekipage och inte godkänts som formella deltagare av Stockholm Pride. Däremot kan alla privatpersoner välja att ansluta sig till paraden längs vägen då det är en allmän sammankomst. Det är vad som hänt i detta fall.  

Paraden är en manifestation för hbtq+-personers rättigheter. Vi välkomnar ekipage som knyter an till årets tema, med hbtq+-politiska budskap, och som står bakom Stockholm Prides värdegrund. Detta har länge varit vår policy avseende deltagande i paraden. Vår bedömning i detta fall var att budskapet från dessa deltagare inte följde våra riktlinjer för medverkan i paraden. Vi har volontärer längs hela paradvägen som bevakar att ordningsreglerna och våra riktlinjer följs och polisen finns alltid på plats. Våra volontärer uppmärksammade de aktuella personerna och vi förde en dialog med dem avseende att de bryter mot policyn för medverkan i paraden. 

För att personer ska kunna avlägsnas av polis från paraden krävs ett lagstöd för detta, vilket inte fanns i det aktuella fallet.

Vi har nåtts av information att en docka föreställande Turkiets president Erdoğan ska ha figurerat i paraden i samband med ett ekipage. Det har vi inte uppmärksammats på eller fått rapporter om under paradens gång. 

Stockholm Pride har i grunden inga synpunkter på detta då vi anser att paraden är ett viktigt tillfälle att lyfta fram och protestera mot den utsatthet som hbtq+-personer lever under i många länder. Det internationella solidaritetsarbetet är viktigt för oss och är något vi arbetar med året runt.

Hör vår ordförande Fredrik Saweståhl uttala sig i P1 Morgon 2023-08-08