Pride Kinky

Pride Kinky är en del av Stockholm Pride där du kan hitta olika delar av kink och fetisch världen. Det är en del av Pride för att lära sig mer och utforska sig själv i en trygg miljö. Här kan du utforska idén om BDSM, utmana dina idéer om vad kink innebär och lära dig nya färdigheter. Varför inte teckna kinky kroki, testa en vakuumbädd eller lära dig hur en på ett säkert sätt floggar en annan person? Varje dag har vi prova på rep (Shibari), prova på smisk med kläderna på, vår puppy corner där du kan hälsa på mänskliga valpar. Det sker också en stor del framträdanden på vår scen. Området är öppet för dig som fyllt 18 år.

Born to Be Real, Not to Be Perfect

Born to be real, not to be perfect står det på Helens tröja vilket var en känsla som gick genom hela föreläsningen. Verklig och mycket igenkänningsfaktor genomsyrade föreläsningen som baserades på citat från verkligheten, vänner och bekanta. Helene berättade om hur det kan vara att leva med BDSM i samband med en NPF diagnos, och hur diagnoserna hänger ihop med kink. Föreläsningen var framförallt fokuserad på Autism, ADD och ADHD. Kink kan skapa kickar, utmaningar, dopaminpåslag och smärta och disciplin beskrivs som att det kan stänga av bruset i huvudet. 

Ofta om en är neuroqueer kan det vara svårt att läsa sig till kunskap eller att bara lyssna och att det är viktigt med safe spaces där en kan få träna på själva handlingen. Att kunna en skill gör att det blir lättare att känna sig säker utan att behöva känna sig säker på den sociala interaktionen. Därför kan en behöva prova sig fram för att känna hur utlevaden känns i kroppen. Helene beskrev hur det kan uppstå ett större samförstånd om en har utlevnad med någon som också lever som neuroqueer istället för någon som är neurotypisk. En ser på varandra i jämnhöjd och att samspelet kan bli häftigare.

För den som är neuroqueer blir kommunikationen extra viktig. Tydligheten skapar en struktur och det blir lättare att se vad som ingår i en session samt att kunna definiera och sätta gränser. Kink beskrivs i föreläsningen att kunna ge en själv kunskap och förståelse för sig själv. Exempelvis kan en bli överväldigad och icke-verbal och kan behöva andra sätt att kommunicera, till exempel handsignaler.

Släppa kontrollen – både som top och bottom
I föreläsningen beskrivs att det är skönt att släppa kontrollen för att alltid annars vara den som styr. Att bli ihopbunden beskrivs ge en kroppsuppfattning och att få lämna över till att någon annan bestämmer beskrivs som en trygghet och frihet för att slippa beslutsfattande.

För den som istället styr är möjligheten att låta sin partner bara få vara i sin kropp något som också dyker upp. För en person med ADHD beskrivs att kunna få vara en bad boy för en liten stund och släppa kontrollen under kontrollerade former är en av de tilldragande aspekterna med kink. 

Hypo/hyperkänslighet och överstimulering
Sensoriska upplevelser kan vara annorlunda än för den som neurotypisk. En del kan bli överstimulerade av väldigt lätt beröring och behöver då lite hårdare tag för att kunna slappna av, medans den som istället är underkänslig kan behöva en annan typ av sensoriska intryck för att faktiskt få en bra upplevelse. Sensorisk overload kan också komma från exempelvis olika eller monotona takter i exempelvis slag. 

En person beskriver också att en inte hinner bli rastlös under en session på grund av överstimulering.

Tid för återhämtning/drop
I föreläsningen beskrivs också hur förhandlingen om aftercare ger utrymme att kunna slappna av och ta sig den tiden som behövs istället för att behöva stressa över att ens partner blir uttråkad. Det är alltid ok att krascha, men en känsla av trygghet kan skapas eftersom det finns ett skript och utrymme för att hantera meltdowns och shutdowns. Det är beskrivs också att det är skönt att vara hög/spacead finns som en motpol till meltdowns/shutdowns. 


Att BDSM och kink kan vara en strategi för att lära sig mer om hur en fungerar och ens diagnos, men det finns väldigt lite forskning på området och därför behöver vi lära oss tillsammans – det är ett work in progress.

Kinky i House

Kinky är också en del av Pride House, där det är en mängd av föreläsningar och workshops. Allt ifrån läderbögar som utmanar myter och missförstånd till en introduktion till latexkläder och BDSM. Välkommen oavsett bakgrund, könsuttryck eller läggning, Pride House är gratis för alla.

Foto: Jenny Wickman

Pride Kinky 2023