Foto: Cecilie Johnsen

Solidaritetsfonden

Bakgrund

Stockholm Pride har med åren utvecklats till en folkfest och manifestation för glädje, kärlek och för allas rätt att vara sig själva och bli respekterade för det. Men Pride är mer än så.

Pride är en global rörelse för hbtq+-personers rättigheter, för en värld där alla kan leva tryggt och öppet. Så ser inte världen ut. Därför är internationell solidaritet oerhört viktigt för Stockholm Pride.

Solidaritetsfonden finns för att bidra till en bättre morgondag för hbtq+-personer i länder där förutsättningarna är svåra, motståndet påtagligt och omgivningen avvisande.

Stockholm Prides Solidaritetsfond har som syfte att stödja Pridearrangörer och deras evenemang i andra länder. Fondens mål är att bidra till att stärka Pridearrangörer i andra länder, att utveckla kontakter mellan Pridearrangörer och att bidra till att Pride arrangeras och synliggörs. Inget Pride ska tvingas in i hemliga rum eller mörker. Solidaritetsfonden hjälper och stödjer Pridefestivaler att ta plats i det offentliga rummet och därmed synliggöra hbtq+-personer, hbtq+-rörelsen och de som står på vår sida.

Stockholm Pride har genom Solidaritetsfonden en lång historia med att stödja Pridefestivaler utanför Sverige som själva inte har möjlighet att genomföra sitt firande, eller andra aktiviteter, utan ekonomiskt eller politiskt stöd. Till fonden har Stockholm Pride genom åren avsatt vissa specificerade intäkter, till exempel pengar som kommer från försäljning kopplat till årets Pridelåt, bildrättigheter, pant på PET-flaskor eller särskilda insamlingsaktiviteter och gåvor under festivalen

Den som vill ge ett bidrag kan också göra detta genom en insättning på Solidaritetsfondens bankgiro 303-0996.

Mottagare av stöd

Sedan starten har Solidaritetsfondens fokus varit att ge stöd till Pridearrangörer och Pridefestivaler i östra och sydöstra Europa.

2008 och 2009 skänktes pengar från Solidaritetsfonden till Warszawa Pride. Det var ett sätt att stödja Warszawa i satsningen på värdskapet för EuroPride 2010. Genom att Warszawa valdes till värd för 2010 års EuroPride gjordes en första inbrytning för en stor internationell Pridefestival i Central- och Östeuropa.

2010 gick stödet till Zagreb Pride. Det innebar ett första stöd till en Pridearrangör på Balkan. Stödet till Zagreb Pride gavs även i form av politiskt stöd från oss och andra.

Andra exempel på mottagare är S:t Petersburgs Queerfestival som fick stöd bland annat 2011 och lettiska hbtq+-organisationen Mozaika som fick stöd till att bland annat arrangera Baltic Pride 2018.

De senaste åren har stöd även getts till Pridearrangörer och festivaler i Bratislava, Ljubljana, Budapest, Sofia, Tbilisi och Sarajevo. Arrangörerna i bland annat Sarajevo har utöver ekonomiskt stöd också fått stöd i form av material. Vi har även gett stöd genom att bjuda in Pridearrangörer från festivaler vi samarbetat med till Stockholm Pride för att på plats lära sig mer om hur vi arbetar.

Stöd har också getts i samverkan med EPOA till en konferens för Prideorganisatörer från olika städer i Polen.

Donera till Solidaritetsfonden

Vill du hjälpa Stockholm Pride att hjälpa andra via Solidaritetsfonden? Då kan du på ett enkelt sätt donera pengar till Solidaritetsfonden genom att scanna nedanstående QR-kod och sedan swisha den summa du vill ge. Det är ett enkelt sätt att hjälpa och betydelsefullt – alla donationer är viktiga. Inga donationer går till föreningen eller festivalen Stockholm Pride; allt går oavkortat till att hjälpa organisationer på andra håll i världen och till arbetet med att stärka hbtq+-personers rättigheter.

Solidaritetsarmband

Stockholm Prides Solidaritetsfond stöttar Prideorganisationer och evenemang i länder där hbtq+-rättigheter inte är en självklarhet. Nu kan du vara med i kampen för allas rätt att älska och vara den de vill genom att köpa vårt nya Solidaritetsarmband för 50 kronor!

Vart går pengarna?

30 kronor per sålt armband går till Solidaritetsfonden. De senaste åren har fonden givit stöd till, bland annat, Ljubljana Pride i Slovenien och hbtq+-organisationer i Ungern och Polen.

15 kronor per armband går till föreningen Stockholm Prides fortsatta arbete att utveckla Nordens största Pridefestival.

Var kan jag köpa armbandet?

Du kan beställa armbandet från QX webbshop.