Foto: Tanushree Rao

Om oss

Prides syfte

Stockholm Pride är till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queerpersoners och intersexpersoners liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq+-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq+-personer i samhället i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq+-personer, och arbetar för att hbtq+-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet, som står för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar och sprider kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av festivalprogrammet som skapas av föreningen själva kan dock föreningen välja att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq+-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster är föreningens strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Föreningen stöttar andra pridefiranden inom och utanför landet.

Foto: Thomas Persson

Om föreningen

Föreningen Stockholm Pride är en ideell och medlemsstyrd organisation för alla som delar vår värdegrund. Föreningens styrelse utses av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis efter förslag från valberedningen. Styrelsen ansvarar för verksamheten mellan årsmöten och rekryterar en festivalledning.

Föreningens syfte att synliggöra hbtq+-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq+-rörelsen. Årligen arrangeras festivalen Stockholm Pride som sedan 1998 är Nordens största Pridefestival. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis.