2024

Foto: Rob Maxwell

Kallelse till årsmötet 2024 · Call to the 2024 Annual Meeting

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ där vi – alla föreningens medlemmar – tillsammans beslutar om frågor som rör framtiden och föreningens utveckling. Vi väljer en ny styrelse och genomför val till andra förtroendeuppdrag. Hjärtligt Välkommen!
Läs mer