Stockholm Pride har tackat nej till Medborgerlig Samling som utställare gällande årets festival. Beslutet togs utifrån den information som fanns vid tidpunkten. Styrelsen fann att de inte uppfyllde föreningens värdegrund.

Vi har ett årsmötesbeslut på att för att vara aktör under Stockholm Pride så behöver du stå bakom och leva upp till föreningens värdegrund. När styrelsen bedömde Medborgerlig Samlings medverkan fann den att de inte har någon fastslagen politik gällande hbtq-personer eller några tydliga ställningstaganden kring detta.

Detta ledde till att styrelsen fick utgå ifrån de utspel som gjorts av huvudsakliga företrädare för att skapa en bild av partiets syn. Det vi hittade var bland annat uttalanden från Medborgerlig Samlings partiledare som är kritiska mot transpersoners rättigheter och som osynliggör den gruppen, något som går emot grunderna för hela pride-rörelsen.

Om ett politiskt parti vill skapa opinion i EuroPride Park så är det rimligt att det partiet har en hbtq-politik, det handlar inte om vilket parti det är, det handlar om att stå bakom festivalens värdegrund och vara relevant för festivalens besökare.

Att ha en fastlagen hbtq-politik som är transparent och tydlig är viktig för att säkerställa en trygg miljö för våra besökare och för att veta var partiet faktiskt står i förhållande till våra besökares rättigheter.

Medborgerlig Samling har i nuläget ingen hbtq-politik. Många av deras företrädare och sympatisörer verkar heller inte sympatisera med varken pride-rörelsen eller hbtq-rörelsen i stort, både utifrån vad som skrivits tidigare och framförallt utifrån vad som skrivits på sociala medier det senaste dygnet.

Utifrån detta är det också märkligt att ett parti vill vara del av en festival de inte gillar eller värderingar de inte delar. ”äckliga hycklare”, ”vidriga homofober”, ”jävla svin” samt ”Prideflaggan brinner och det var ni som tände eld på den” är några av de påhopp som funktionärer för Stockholm Pride fått via sociala medier från företrädare och sympatisörer från Medborgerlig Samling. Det är oacceptabelt.

Sedan beslutet har vi sett ett väldigt högt tonläge och även rena påhopp från företrädare och sympatisörer från Medborgerlig Samling. Vi vidhåller en vilja att föra sansade och konstruktiva samtal, men då kräver vi också att det sker med en normal samtalston.

Alla medlemmar i Medborgerlig samling, precis som alla andra, är välkomna att delta på Stockholm Pride som privatpersoner.

FAQ

Varför är extremvänstern välkomna?

Inga våldsbejakande aktörer är välkomna. Stockholm Pride tar avstånd från all form av våld och våldsbejakande. Oavsett var det kommer ifrån, vänster eller höger. Det är en princip som vi aldrig kommer avvika från.  

Har vänstern infiltrerat Pride? Är Pride vänstervridet

Bland våra medlemsföreningarutställare och paradaktörer har vi en politisk bredd från vänster till höger som vi är mycket stolta över, och en stor del av hbtq-communityt representeratStockholm Pride tar inte ställning i politiska sakfrågor.

Alla partier, företag och organisationer som står bakom och lever upp till Stockholm Prides värdegrund är välkomna somedlemmar och/eller deltagare i vår förening och festival. 

 

Förekommer separatism under Stockholm Pride?

Stockholm Pride är en plattform där olika aktörer arrangerar programpunkter. Den övervägande andelen (över 99%) av dessa programpunkter är öppna för alla besökare. Ibland har vi aktörer som ansöker om att arrangera separatistiska programpunkter i Pride House, som är den del av vår festival där detta är möjligt.

Det är frivilligt att delta på både separatistiska och övriga programpunkter. Stockholm Pride arrangerar ej själva separatistiska programpunkter. 2017 förekom två separatistiska punkter, och inför festivalen 2018 finns en separatistisk punkt i programmet.

Hur finansieras Stockholm Pride? Finansieras Stockholm Pride av skattemedel?

Stockholm Pride är en kulturfestival som ett vanligt år finansieras till övervägande del av biljettintäkter (ca 50%) och intäkter från partners/supporters, utställare, paradaktörer och restauratörer (ca 45%).

Det villkorade marknadsföringsbidrag på 400 000 kronor festivalen normalt ansöker om från Stockholm Stad utgör under 5% av våra intäkter. 2018 när vi arrangerar EuroPride har vi erhållit ett ytterligare bidrag från Stockholm Stad på 3 miljoner kronor vilket gör att bidraget från staden totalt beräknas uppgå till ca 20% av intäkterna detta år.

Stänger Stockholm Pride ute partier?

Om ett politiskt parti vill skapa opinion i EuroPride Park så är det också rimligt att det partiet har en hbtq-politik, det handlar inte om höger eller vänster, det handlar om att kunna uppvisa en politik för den målgrupp partiet vill nå och har som aspiration att förändra vardagen för genom sitt deltagande som utställare på Stockholm Pride.

Att ha en fastlagen hbtq-politik som är transparent och tydlig är viktig för att säkerställa en trygg miljö för våra besökare och för att veta var partiet faktiskt står i förhållande till våra besökares rättigheter.

Stänger Stockholm Pride ute alla som ej tycker likadant som ni?

Stockholm Pride är i huvudsak till för hbtq-personer och allierade. Alla besökare ska känna sig välkomna. Behovet av festivalen är störst i de grupper som blir utsatta för mest diskriminering, det vill säga just transpersoner, intersexuella eller queera.

Alla aktörer som deltar under festivalen, oavsett om det är partners, utställare i parken, de som går i paraden eller de som arrangerar seminarier i EuroPride House gör det på målgruppens villkor.

Varför stänger ni ute hbtq-personer med borgerliga värderingar?

Vi stänger inte ute något parti på någon del av den politiska skalan så länge de delar vår värdegrund. Det inkluderar att ”aktivt [ta] avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi”.

Medlemmar i Stockholm Pride inkluderar partier, deras hbtq-organisationer eller motsvarande, från Vänsterpartiet till Moderaterna.

Vad är er värdegrund?

Vår värdegrund bygger på fyra punkter som syftar till att säkerställa att organisationen, partners och andra som involverar sig inom Stockholm Pride lever upp till de ursprungliga grunderna till varför Pride-rörelsen bildades.

En kamp för rättigheter och mot förtryck och diskriminering. Vår värdegrund hittar du här.

Finns det ett åsiktsförtryck inom Stockholm Pride? Måste alla tycka lika?

Nej, det finns inget åsiktsförtryck. Alla får tycka precis som de vill. Däremot måste du som aktör under Stockholm Pride följa föreningens och festivalens värderingar.

Värderingarna är fastslagna på den ideella föreningen Stockholm Prides årsmöte av föreningens medlemmar.

Varför portas Medborgerlig Samling från Stockholm Pride?

Medborgerlig Samling är inte portade. De har ansökt om att bli utställare och för att vara utställare så måste man stå bakom föreningens och festivalens värderingar.

Den information vi har om Medborgerlig Samling visar på att de inte stödjer värderingarna. Tonläget och många av de kommentarer som getts i sociala medier det senaste dygnet från företrädare och sympatisörer för Medborgerlig samling har varit helt oacceptabla och bidrar inte till en trygg miljö för Stockholm Prides besökare.

Alla privatpersoner är välkomna att besöka Stockholm Pride självklart utifrån att ordningsregler följs.

Varför portar Stockholm Pride det enda partiet med en homosexuell ordförande?

Vilken sexuell läggning eller könsidentitet ett partis ordförande har är helt ovidkommande. Beslut om närvaro som aktör under Stockholm Pride görs utifrån om partiet står bakom och lever upp till föreningens och festivalens värdegrund.

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska