En telefon. Displlayen visar ett pågående samtal med kontakten "Stockholm Pride".

Har du försökt ringa oss och inte kommit fram?

Under november 2022 genomförde vi några ändringar gällande hur vår telefoni hanteras. Detta för att öka säkerheten och vår möjlighet att hantera telefonin. Utan vår vetskap hade detta oväntade konsekvenser som ledde till att ett begränsat antal samtal mellan november och februari inte kopplades fram till rätt personer. Det gick fortfarande att ringa till oss, men vissa samtal ringde alltså aldrig på vår sida.

Problemet upptäcktes under februari, och våra stjärnor på teknik lyckades identifiera anledningen och fixa problemet.

Vår miss har inte påverkat varken säkerheten eller den data vi hanterar. Vi vill dock meddela detta publikt då det skulle kunna vara så att om du försökt ringa till oss mellan november 2022 och februari 2023 och ingen svarat, så har ditt samtal aldrig kommit fram till oss. Telefonin fungerar nu som den bör och vi ser fram emot att prata vidare med er.