Foto: Rob Maxwell

Medlem

Att bli och vara medlem

Privatpersoner, föreningar och företag kan teckna medlemskap i Föreningen Stockholm Pride. För att ha rösträtt på medlems- och årsmöte behöver medlemsavgiften vara betalt senast tre (3) veckor innan mötet.

Medlemskap löses via kreditkort eller swish på Tickster som du når via länkarna nedan:

  • Medlemskap för privatperson kostar 100 kr. Privatpersoner har en (1) röst på föreningens medlemsmöten.
  • Medlemskap för förening kostar 100 kr per påbörjat hundratal medlemmar, dock max 1000 kr. Föreningar har en (1) röst per påbörjat hundratal medlemmar, dock max tio (10) röster, på föreningens medlemsmöten.
  • Medlemskap för företag kostar 1000 kr. Företag har en (1) röst på föreningens medlemsmöten.

Vi rekommenderar att du klickar i rutan för ”Ja tack, jag vill gärna få information och erbjudanden från Stockholm Pride”. Genom att du klickar i denna ruta får vi dina kontaktuppgifter.

Om du inte klickar i denna ruta har vi inte någon möjlighet att kontakta dig och informera dig om bland annat medlemsmöten och medlemsträffar.

Fullmakt

Fullmakt kan ges till en (1) person som gäller för en (1) person vid årsmöte, extra årsmöte eller annat tillfälle där en frånvarande medlem önskar att göra sin röst hörd eller föra sin talan i en sakfråga.

Kontakt

Har du frågor om någonting rörande medlemsskap, vänligen mejla oss på [email protected]