Foto: Cecilie Johnsen

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet den 19 mars är nu färdigställt och finns tillgängligt nedan. Det är enligt föreningens stadgar sagt att protokollet ska offentliggöras senast 6 veckor efter årsmötet och detta datum har passerats – vi ber ödmjukast om ursäkt för detta och hoppas vi har er förståelse för detta!

Resterande handlingar från årsmötet, så som dagordningen, den kompletta verksamhetsberättelsen och valberedningens förslag till ny styrelse samt revisorer, finner du i tidigare inlägg, länkat nedan.

Årsmöteshandlingar
Resterande handlingar