Värdegrunden för Föreningen Stockholm Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa, liksom alla externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

Våra värderingar

1 § Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

3 § Föreningen Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride.

4 § Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar.

Bakgrund

Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter.

En rörelse med ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis.

Kampen för frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).

Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående ideell organisation.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close