Foto: Daniel James

Styrelse & ledning

Styrelsen för föreningen Stockholm Pride har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Genom att inte gräva ner sig i detaljer utan istället se till helheten och på framtiden ser styrelsen till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Att vara styrelseledamot är ett ideellt uppdrag och den som är intresserad av att kandidera bör vara förberedd på att det är ett uppdrag som är tidsomfattande och kräver både självständigt arbete mellan styrelsemöten, samt närvaro och engagemang på styrelsemöten. Den som sitter i Stockholm Prides styrelse delar och följer föreningens värdegrund.

Styrelsen för Stockholm Pride efter årsmötet 2021

Fredrik Saweståhl (ordförande), Susan Laamanen (1:e vice ordförande), Michal Budryk (sekreterare & 2:e vice ordförande), Jesper Graetsch (kassör), Ingwar Eklund, Anne Hööglund, Cornelia Karlsson, Mats Nordström, och Per Wahlberg.

Verksamheten

Styrelsen utser ledning för varje evenemang och för det verksamhetsstöd som arbetar året om.

  • Festivalchef Stockholm Pride 2022: Mia Modin
  • Verksamhetschef: Jesper Hansén