OM STOCKHOLM PRIDE

Föreningen Stockholm Pride är en ideell och medlemsstyrd organisation för alla som delar vår värdegrundFöreningens styrelse utses av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis efter förslag från valberedningen. Styrelsen ansvarar för verksamheten mellan årsmöten och rekryterar en festivalledning.

Föreningens syfte att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Årligen arrangeras festivalen Stockholm Pride som sedan 1998 är Nordens största Pridefestival. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis.

Stockholm Prides syfte

Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer, och arbetar för att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet, som står för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar och sprider kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av festivalprogrammet som skapas av föreningen själva kan dock föreningen välja att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster är föreningens strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Föreningen stöttar andra pridefiranden inom och utanför landet.

Hur du blir medlem

Som medlem visar du ditt stöd för Stockholm Prides verksamhet och har möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning.

Genom ditt medlemskap visar du också att du står bakom Stockholm Prides värdegrund. Medlemskapet gäller för ett kalenderår och ger rösträtt på årsmötet.

Kontakt
[email protected]

Läs mer och bli medlem:

Valberedning

Valberedningen bereder förslag till ny styrelse samt revisorer inför kommande verksamhetsår. Valberedningen arbetar under hela året för att ta fram ett gediget förslag som presenteras på årsmötet.

Valberedningen strävar efter att lägga fram ett förslag till styrelse som både speglar den bredd som finns inom hbtq-communityt och som ska bestå av en grupp personer som har de erfarenheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklingen av Skandinaviens största pridefestival. Valberedningen följer kontinuerligt styrelsens arbete under året. Under hösten kommer vi att träffa den nuvarande styrelsen både i grupp och enskilt för att höra deras inspel till vårt arbete.

Valberedningen kommer vi också ta kontakt med föreningens medlemsorganisationer och festivalens volontärer samt sprida information om hur en kan nominera och/eller kandidera till styrelsen på festivalens webb och sociala kanaler för att få tips på intresserade personer. Valberedningen strävar också efter att delta på medlemsträffar och andra evenemang som föreningen anordnar.

Kontakt
[email protected]

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska