Föreningen Stockholm Pride

Föreningen Stockholm Pride är en ideell och medlemsstyrd organisation för alla som delar vår värdegrundFöreningens styrelse utses av medlemmarna på årsmötet, vanligtvis efter förslag från valberedningen. Styrelsen ansvarar för verksamheten mellan årsmöten och rekryterar en festivalledning.

Föreningens syfte att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. Årligen arrangeras festivalen Stockholm Pride som sedan 1998 är Nordens största Pridefestival. Allt arbete med festivalen sker på volontär basis.

Värdegrund

Värdegrunden för Föreningen Stockholm Pride ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa, liksom alla externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

Våra värderingar

1 § Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.

3 § Föreningen Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride.

4 § Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar.

Läs mer om värdegrundens bakgrund och syfte

Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. En rörelse med ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis. Kampen för frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående ideell organisation.

Stockholm Prides syfte

Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer, och arbetar för att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet, som står för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar och sprider kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av festivalprogrammet som skapas av föreningen själva kan dock föreningen välja att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster är föreningens strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Föreningen stöttar andra pridefiranden inom och utanför landet.

Läs också:

Läs vår icke-våldspolicy

Stockholm Prides icke-våldspolicy

Antagen 25 maj 2008

Föreningen Stockholm Pride tar avstånd från människoförakt och våld. Denna policy syftar till att klargöra hur Stockholm Pride tar avstånd från användandet av våld och hot om våld och i stället verkar för dess motsats – respekt för människors lika värde, demokrati och fred.

Stockholm Pride vilar på en icke-våldsgrund, vilket ska genomsyra alla verksamheter och samarbeten.

För att våld inte ska förekomma ska Stockholm Pride ha ett väl utvecklat säkerhetsarbete integrerat i föreningens verksamhet och festivalens alla delar.

Personer, grupper eller sammanslutningar som uttalat använder sig av fysiskt våld eller hot om våld är inte välkomna till festivalen.

Arbetet med att minska riskerna för våld är något Stockholm Pride bär med sig i mötet med andra pridefestivaler, nationellt såväl som internationellt.

Solidaritetsfonden

I Sverige tar vi det nu för tiden för givet att få ha en fri och accepterad pridefestival. Så är det inte på andra håll i världen! Stockholm Prides internationella solidaritetsfond stödjer pridefiranden i andra länder

En av pridefestivalernas bärande idéer är att ta plats i det offentliga rummet och därmed synliggöra det som anses vara viktigt för hbtq-personer på alla platser där pridefestivaler firas. Motståndet och möjligheterna att kunna genomföra en festival kan dock se olika ut på olika platser i världen.

Läs om vad Stockholm Pride gör för att hjälpa andra!

Stockholm Pride har sedan flera år tillbaka ett solidaritetsarbete för att stödja pridefestivaler utanför Sverige som själva inte har möjlighet att genomföra sitt firande, eller andra aktiviteter, utan ekonomiskt eller politiskt stöd. Pengar till ändamålet samlas i Stockholm Prides internationella solidaritetsfond.
Till denna fond har vi genom åren avsatt vissa specificerade intäkter, till exempel pengar som kommer från försäljning av skivor med årets pridelåt, försäljning av bildrättigheter, pant på PET-flaskor eller särskilda insamlingsaktiviteter och gåvor under festivalen. Den som vill ge ett bidrag kan också göra detta genom en insättning på Solidaritetsfondens bankgiro 303-0996.

Under 2008 och 2009 skänktes pengarna från den internationella solidaritetsfonden till Warszawa Pride. Detta var ett sätt att stödja Warszawa i satsningen på värdskapet för EuroPride 2010. Genom att Warszawa valdes till värd för 2010 års EuroPride gjordes en första inbrytning för en stor internationell pridefestival i det forna Östeuropa, där situationen på många ställen fortfarande är mycket svår för hbtq-personer.

Stockholm Prides insamling under 2010 gick till Zagreb Pride. Zagreb Pride är en relativt liten pridefestival som organiseras årligen sedan år 2002. Även om det existerar rättsliga skydd i Kroatien, är verkligheten en annan för hbtq-personer där än i Sverige. Prideparaden, bestående av ungefär 500 deltagare, brukar genomföras under polisskydd. Trots detta inträffar det attacker och våld mot de deltagande varje år. Genom att stödja Zagreb Pride fortsätter vi att stödja pridefestivaler i det forna Östblocket.

Stödet till Zagreb Pride gavs förutom i form av pengar också i form av politiskt stöd från oss och andra.

2011 var fondens huvudmottagare S:t Petersburgs Queerfestival.

Medlemskap

Som medlem visar du ditt stöd för Stockholm Prides verksamhet och har möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning.

Genom ditt medlemskap visar du också att du står bakom Stockholm Prides värdegrund. Medlemskapet gäller för ett kalenderår och ger rösträtt på årsmötet.

Kontakt
[email protected]

Läs mer och bli medlem:

Styrelsen

Styrelsen för föreningen Stockholm Pride har som uppgift att se framåt och ta beslut kring festivalen i sin helhet. Genom att inte gräva ner sig i detaljer utan istället se till helheten och på framtiden ser styrelsen till att festivalen hela tiden utvecklas och anpassas efter vad medlemmarna och festivalbesökarna vill.

Att vara styrelseledamot är ett ideellt uppdrag och den som är intresserad av att kandidera bör vara förberedd på att det är ett uppdrag som är tidsomfattande och kräver både självständigt arbete mellan styrelsemöten, samt närvaro och engagemang på styrelsemöten. Den som sitter i Stockholm Prides styrelse delar och följer föreningens värdegrund.

Kontakt
[email protected]

Stockholm Prides styrelse

Britta Davidsohn, Ordförande
Viktoria Herjeryd, Kassör
Johannes Andersson; Ledamot
Anna Cancela, Ledamot
Johnny Foglander, Ledamot
Jesper Greatsch, Ledamot
Victor Harju, Ledamot
Joel Mauricio Isabel Ortiz, Ledamot
Maria Paulsson, Ledamot
Dennis Svensson, Ledamot
Caisa Viksten, Ledamot
Emilia Wikström Melin, Ledamot

 

 

Valberedningen

Valberedningen bereder förslag till ny styrelse samt revisorer inför kommande verksamhetsår. Valberedningen arbetar under hela året för att ta fram ett gediget förslag som presenteras på årsmötet.

Valberedningen strävar efter att lägga fram ett förslag till styrelse som både speglar den bredd som finns inom hbtq-communityt och som ska bestå av en grupp personer som har de erfarenheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklingen av Skandinaviens största pridefestival. Valberedningen följer kontinuerligt styrelsens arbete under året. Under hösten kommer vi att träffa den nuvarande styrelsen både i grupp och enskilt för att höra deras inspel till vårt arbete.

Valberedningen kommer vi också ta kontakt med föreningens medlemsorganisationer och festivalens volontärer samt sprida information om hur en kan nominera och/eller kandidera till styrelsen på festivalens webb och sociala kanaler för att få tips på intresserade personer. Valberedningen strävar också efter att delta på medlemsträffar och andra evenemang som föreningen anordnar.

Kontakt
[email protected]

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska