Hoppa över navigering

Värdegrund

Värdegrund


Detta dokument beskriver värdegrunden för Föreningen Stockholm Pride och ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Värdegrunden omfattar värderingar som alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa, liksom alla externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

Bakgrund


Stockholm Pride är en del av en global rörelse där pridefiranden på olika sätt används för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. En rörelse med ett gemensamt ursprung i kravallerna vid Stonewall Inn i New York 1969, då hbtq-personer manifesterade stolthet och gemenskap genom att sätta sig upp emot en trakasserande polis. Kampen för frigörelse och jämlikhet för hbtq-personer har firats i Stockholm i olika former sedan 1979 då den första frigörelseveckan arrangerades av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Sedan 1998 är Stockholm Pride en fristående ideell organisation.

Stockholm Prides syfte


Stockholm Pride är enligt föreningens stadgar till för dem som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Detta manifesterar föreningen genom att varje år arrangera kulturfestivalen Stockholm Pride. Stockholm Pride är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningens strävan är att synliggöra heteronormen och hbtq-personer i samhället i stort. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtq-personer, och arbetar för att hbtq-personer ska kunna ta plats i det offentliga rummet.

Stockholm Prides blandning av fest, politik och kultur är en viktig utgångspunkt i all verksamhet, som står för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar och sprider kunskap. Föreningen Stockholm Pride driver inte enskilda sakpolitiska frågor utan möjliggör för andra att driva dem. Genom val av tema för festivalen och den del av festivalprogrammet som skapas av föreningen själva kan dock föreningen välja att sätta fokus på viktiga frågor i samhällsdebatten. Då hbtq-communityt är mångfacetterat och rymmer många olika röster är föreningens strävan att utgöra en plattform för olika aktörer att ta egna initiativ och göra sina röster hörda. Föreningen stöttar andra pridefiranden inom och utanför landet.

Våra värderingar


§1 Föreningen Stockholm Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
§2 Föreningen Stockholm Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
§3 Föreningen Stockholm Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Stockholm Pride.
§4 Föreningen Stockholm Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar.

Värdegrunden som pdf

Läs också om

Sponsorer
Sponsor
Partner
Leverantör
Med hjälp av
Stockholm Stad
HS
EPiTrace logger