Årets kampanj för Stockholm Pride är ett unikt samarbete mellan Stockholm Pride och enskilda aktörer från Stockholms mode- och reklamvärld. Kampanjen är uppbyggd kring årets tema ”Vem bestämmer?” och bjuder in till diskussion, samtal och ifrågasättande.

”Jag är väldigt glad för årets tema och stolt över det samarbete som ligger till grund för kampanjen. Jag vill passa på att rikta lite extra uppmärksamhet till kampanjens hemsida och interaktiva funktioner. Det är genom att fortsätta lyfta viktiga diskussioner vi som pridefestival bidrar till att göra samhället ännu mer öppet och inkluderande. Vi vill föra dialog och skapar nu rum för samtal där vi uppmuntrar till att tänka fritt och tala högt!” Säger Christian Valtersson, ordförande Stockholm Pride

Temat för Stockholm Pride 2016 är ”Vem bestämmer?

Med temat vill Stockholm Pride öppna upp för diskussioner kring vem, eller vilka, som sätter upp ramarna för hur vi förväntas leva våra liv – vilka normer som påverkar oss och hur de formar vår  verklighet.  Stockholm Pride vill att vi pratar om var makten ligger och hur den hamnade där den är.

Temat tar avstamp i fem olika delar av vår tillvaro och fokuserar på vem som bestämmer i de olika delarna; samhället i stort, i familjen, i vårt eget community, i sängen och vem som bestämmer över din kropp.

Samtal föder förståelse, förståelse ger insikter och insikter för oss framåt

Det är stora och svåra frågor, men när vi diskuterar dem så kan vi kanske bättre förstå den verklighet vi lever i. Först när vi förstår vår tillvaro så kan vi röra oss framåt, värna om det som är bra och förändra det som är dåligt.

Som symbol för årets tema har Stockholm Pride valt att använda gudinnan Justitia

Justitia, som är rättvisans gudinna i den romerska mytologin, gestaltas ofta med ögonbindel eftersom ingen direkt kan se vad som är rätt och fel. Inte utan att först undersöka,  ifrågasätta och skapa sig förståelse.

Om vi, likt Justitia, ständigt ställer frågor, undersöker och diskuterar så kan vi bättre förstå vår tillvaro, dess strukturer och de normer som formar den. En förståelse vi finner genom kritiskt tänkande, ifrågasättande och dialog, snarare än att ”döma hunden efter håren”.

Alla insikter börjar som frågor, därför uppmanar Stockholm Pride alla att ständigt ställa frågor. Att reflektera och diskutera kring hur verkligheten ser ut och vem som bestämt att den ska vara sådan.

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som utgör normen i vårt community. Vems frågor drivs? Vem skildras i våra medier? Vems är klubbarna - och vems är Pride-firandet? Vem dominerar i vårt community, hur har det blivit så och vart är vi på väg? Stockholm Pride vill prata om sin egen roll. Vem gör Pride och för vem? Vilka hittar till festivalen och vilka gör det inte? Hur ser kampen ut internationellt? Vem bestämmer över den Priderörelse som finns i Europa och världen?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som utgör normen i vårt community. Vems frågor drivs? Vem skildras i våra medier? Vems är klubbarna – och vems är Pride-firandet? Vem dominerar i vårt community, hur har det blivit så och vart är vi på väg? Stockholm Pride vill prata om sin egen roll. Vem gör Pride och för vem? Vilka hittar till festivalen och vilka gör det inte? Hur ser kampen ut internationellt? Vem bestämmer över den Priderörelse som finns i Europa och världen?

Stockholm Pride vill att vi pratar om hur vi har sex. Hur ser den sexuella maktordningen ut? Vem bestämmer vad du får och inte får tända på? I Sverige avskrevs homosexualitet som sjukdom 1979, BDSMF-utövande inte förrän 2009. Vem bestämmer över vilken sexuell praktik som är normal och inte? Vem bestämmer vilka åldrar som är eller inte är sexuella? Och vem bestämmer att du alls ska vara intresserad av att ha sex?

Stockholm Pride vill att vi pratar om hur vi har sex. Hur ser den sexuella maktordningen ut? Vem bestämmer vad du får och inte får tända på? I Sverige avskrevs homosexualitet som sjukdom 1979, BDSMF-utövande inte förrän 2009. Vem bestämmer över vilken sexuell praktik som är normal och inte? Vem bestämmer vilka åldrar som är eller inte är sexuella? Och vem bestämmer att du alls ska vara intresserad av att ha sex?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som utgör normen i vårt community. Vems frågor drivs? Vem skildras i våra medier? Vems är klubbarna - och vems är Pride-firandet? Vem dominerar i vårt community, hur har det blivit så och vart är vi på väg? Stockholm Pride vill prata om sin egen roll. Vem gör Pride och för vem? Vilka hittar till festivalen och vilka gör det inte? Hur ser kampen ut internationellt? Vem bestämmer över den Priderörelse som finns i Europa och världen?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som utgör normen i vårt community. Vems frågor drivs? Vem skildras i våra medier? Vems är klubbarna – och vems är Pride-firandet? Vem dominerar i vårt community, hur har det blivit så och vart är vi på väg? Stockholm Pride vill prata om sin egen roll. Vem gör Pride och för vem? Vilka hittar till festivalen och vilka gör det inte? Hur ser kampen ut internationellt? Vem bestämmer över den Priderörelse som finns i Europa och världen?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som bestämmer över din kropp. Vem könsbestämmer dig? Vem avgör om du är funktionsnedsatt, överviktig eller har ett ”svenskt” utseende? Stockholm Pride vill diskutera vem som bestämmer över din kropp och din identitet. Hur gammal behöver en person vara för att själv få definiera sin sexuella läggning och sin könsidentitet? Hur ung måste du vara för att fortfarande betraktas som sexuellt aktiv? Vem fattar beslut åt den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att ge uttryck för sin identitet – eller bara inte anses tillförlitlig när den gör det?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som bestämmer över din kropp. Vem könsbestämmer dig? Vem avgör om du är funktionsnedsatt, överviktig eller har ett ”svenskt” utseende? Stockholm Pride vill diskutera vem som bestämmer över din kropp och din identitet. Hur gammal behöver en person vara för att själv få definiera sin sexuella läggning och sin könsidentitet? Hur ung måste du vara för att fortfarande betraktas som sexuellt aktiv? Vem fattar beslut åt den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att ge uttryck för sin identitet – eller bara inte anses tillförlitlig när den gör det?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som bestämmer att blod är tjockare än vatten. Vem bestämmer vad som är en familj? Vem bestämmer att alla ska vilja ha en familj? Stockholm Pride vill lyfta frågan om vem som bestämmer hur en familj får se ut. 2016 debatterar politikerna huruvida du som ensamstående kvinna ska få skaffa barn på laglig väg i Sverige. Vem bestämmer hur länge du och din partner ska ha varit ihop för att ha rätt till assisterad befruktning? Vem bestämmer hur ung du ska vara för att få adoptera? Vem bestämmer att ett barn bara kan ha två juridiska vårdnadshavare?

Stockholm Pride vill att vi pratar om vem som bestämmer att blod är tjockare än vatten. Vem bestämmer vad som är en familj? Vem bestämmer att alla ska vilja ha en familj? Stockholm Pride vill lyfta frågan om vem som bestämmer hur en familj får se ut. 2016 debatterar politikerna huruvida du som ensamstående kvinna ska få skaffa barn på laglig väg i Sverige. Vem bestämmer hur länge du och din partner ska ha varit ihop för att ha rätt till assisterad befruktning? Vem bestämmer hur ung du ska vara för att få adoptera? Vem bestämmer att ett barn bara kan ha två juridiska vårdnadshavare?

 

På kampanjsiten www.vembestämmer.se har alla som vill möjlighet att själva ställa frågor på temat ”Vem bestämmer?” för att inspirera till diskussioner, samtal och insikter. Det finns även möjlighet att rösta på de frågeställningar en tycker är särskilt bra, inspirerande eller viktiga.Årets kampanj är framtagen, i sann Stockholm Pride-anda, med ideella krafter, sponsorskap och brinnande engagemang.  Stockholm Pride vill rikta ett speciellt tack till Nina Holma, Pia Eklund, SVT/Magasin4, Ateljé 33 samt Läderverkstan.

Kampanjen är framtagen av:

Creative Lead / Projektledare: Erik Sundbäck, Stockholm Pride
Fotograf: Nina Holma
Modell: Ellinor Arveryd
Stylist: Josef Forselius
Hårstylist: Peter Avento
Makeup: Åsa Karlsten
Retusch: Pia Eklund
Kampanjsite & design: Oscar Andersson & Therese Albertsson

Kontakt

Erik Sundbäck, [email protected]
Justitiafeatured_footer

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska