Under de senaste dagarna har det framkommit mycket allvarliga uppgifter i media om att en eller flera personer på ledande befattningar i Stockholm Pride har begått sexuella övergrepp mot minderåriga.

Ingen av de berörda personerna är kvar i organisationen. Styrelsen gör nu en genomlysning av organisationen och vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa en trygg festival för alla.

Det rör sig om olika fall, ett där det finns motstridiga polisanmälningar om såväl övergrepp som förtal och ett där det finns en dom sedan ett antal år tillbaka i tiden.

I det tidigare fallet gjorde styrelsen, utifrån den information som fanns då, en samlad bedömning av personens lämplighet och de anklagelser som framkommit, innan styrelsen beslutade att avsluta samarbetet med personen och be denne lämna över sina arbetsuppgifter till tillförordnad.

I det senare fallet togs personen ur tjänst så snart styrelsen fått kännedom om domen.

– Vi är en ideell förening som varje år genomför Stockholm Pride. Som styrelse är vi högst ansvariga för att garantera säkerheten och tryggheten för alla volontärer, besökare och samarbetspartners. Det är tydligt att vi har brustit internt, vi vidtar nu därför omfattande åtgärder, säger Britta Davidsohn tf ordförande för Stockholm Pride.

Stockholm Pride kommer omgående att:

  • Begära in utdrag ur belastningsregistret för alla personer på ledande positioner
  • Göra en fullständig genomlysning av volontärorganisationen som den ser ut i dag
  • Uppdatera rutinerna för hur vi rekryterar och fortbildar på alla nivåer i organisationen
  • Ta fram en ny policy för hur vi säkerställer en trygg organisation fri från sexuella trakasserier och övergrepp
  • Etablera en tydlig rutin och kontaktväg för vart man som volontär eller förtroendevald kan vända sig med information eller egna erfarenheter

– Det som skett är oerhört allvarligt, framför allt för att vi som hbtq-organisation och mötesplats har en viktig roll att spela och ett mycket stort ansvar för att själva vara en trygg verksamhet fri från diskriminering och övergrepp, säger Britta Davidsohn.

Om Stockholm Pride

Varje sommar genomför 600 volontärer festivalen Stockholm Pride för 10 000-tals besökare. Den pågår i en vecka och är både en frizon för hbtq-personer och en plattform för politiska samtal.

Veckan avslutas med Prideparaden, nordens största återkommande evenemang.

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar och medlemsföreningar och tillsätter en festivalledning som är operativt ansvarig för att genomföra festivalen.

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska