Under måndagen genomfördes samtalet ”prata poly personligt”, en återkommande programpunkt i Pride House där deltagarna pratar om egna erfarenheter av relationsanarkism och polyamori. Programpunkten arrangerades av Polyföreningen och Stockholms polycommunity. I samtalet deltog ungefär 20 personer, av hänsyn till att alla inte är öppna så refereras inte någon person med namn i den här texten.

Komma ut-processen diskuterades under en del av samtalet, både att komma ut inför vänner, kollegor, föräldrar och egna barn. I samtalet deltog både personer som lever öppet som relationsanarkister eller polyamorösa och personer som inte gör det. Flera av deltagarna hade kommit ut för den närmaste familjen, men utan att vara öppen i alla situationer i livet. Några av de som själva kommit ut för sina föräldrar vittnade om känslan av att behöva bevisa att en gör något som är bra för en själv. Detta då vissa mötts av ifrågasättande av huruvida en kommer att bli lycklig när en inte har en tvåsam relation och därmed inte är ”speciell” för en särskild person.

Ett tips för att ha polyrelationer som nämndes var att redan i början prata generellt kring synen på relationer. Om relationen fördjupas så kan det senare bli aktuellt att prata om den specifika relationen. Det framfördes också att det är viktigt att alltid fortsätta kommunicera med varandra om relationen, så att någon av parterna inte tror att allt är lugnt bara för att man vid ett tillfälle haft ett rejält samtal om hur relationen ska se ut. Relationer förändras ofta över tid och det kan komma upp nya funderingar eller känslor allt eftersom i en relation.

Svartsjukebegreppet är något som polyamorösa och relationanarkister ofta behöver hantera – om inte utifrån egen svartsjuka så istället som en vanlig fråga från omgivningen. Under samtalet lyftes att svartsjuka egentligen kan ses som ett samlingsbegrepp för flera olika typer känslor eller rädslor, till exempel rädsla för att bli bortvald eller avundsjuka på någon annans relation.

Avslutningsvis undrade flera av deltagarna hur en ska göra för att hitta sina polypartners. Det tipsades då om att leta upp facebookgrupper (till exempel ”poly i Stockholm” eller ”poly i Sverige”). Det nämndes även att RFSU har en grupp som heter ”fria relationsgruppen

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska