Foodtruck 2023

Foodtruck 2023

Många foodtrucksägare hör av sig med frågor inför sommarens festival. Vi är ännu inte klara att ta emot era intresseanmälningar, men håll koll på utstallare.stockholmpride.org, där öppnar vi anmälningssidan i mars. I år kommer det att gå till så här:

  1. Anmälningssidan öppnar.
  2. Alla intresserade kan läsa vilka priser och regler som gäller i år.
  3. De som vill, registrerar sin anmälan.
  4. Anmälningssidan stänger (datum för stängning publiceras när vi öppnar sidan).
  5. Stockholm Pride väljer ut de foodtrucks som sammantaget ger det bästa utbudet.

Observera att vi i år kommer att ställa extra höga krav på att fordon är godkända och att alla installationer etc. är korrekta.

English version
Many food truck owners have contacted us with questions ahead of this summer’s festival. We are not yet ready to receive your expressions of interest, but keep an eye on utstallare.stockholmpride.org, where we will open the application page in March. This year it will go like this:

  1. The registration page opens.
  2. Anyone interested can read which prices and rules apply this year.
  3. Those who wish, register their application.
  4. The registration page closes (the closing date will be published when we open the page).
  5. Stockholm Pride select the food trucks that provide the best selection overall.

Please note that this year we will make extra high demands that vehicles are approved and that all installations etc. are correct.