Du som medlem, medlemsförening eller medlemsföretag kallas härmed till ett extra årsmöte. På årsmötet får du vara med och välja två nya ledamöter till vår styrelse samt få uppdatering från våra arbetsgrupper som arbetar utifrån tidigare årsmötesbeslut.

Varmt välkommen!

Hälsningar,
Styrelsen för Föreningen Stockholm Pride


Datum, tid och plats

Datum: Söndag 25 november
Tid: kl 13:30-16:00 (fika och incheckning från 13:00)
Plats: Studentpalatset, Norrtullsgatan 2


Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Upprop och fastställande av röstlängd
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§4 Val av två justerare tillika rösträknare
§5 Adjungeringar
§6 Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande
§7 Godkännande av dagordningen inklusive anmälan av övriga frågor
§8 Val
A) Fyllnadsval av två ledamöter till styrelse (klicka för valberedningens förslag)
§9 Policy för ett tryggt Stockholm Pride (klicka för underlag)
§10 Arvoderingsmodell och ev. arvodering av personer inom Stockholm Pride (klicka för underlag)
§11 Organisationsöversyn (klicka för underlag)
§12 Övriga frågor
§13 Mötets avslutande


Hälsning från Valberedningen

Dags att nominera!

Vill du vara med och bidra genom arbete i norra Europas största pridefestival? Känner du till någon som du tror skulle passa för ett uppdrag?

Valberedningen tar just nu emot nomineringar till de två fyllnadsval till styrelsen som görs på det extra årsmötet.
Styrelsen arbetar strategiskt och långsiktigt för att säkra festivalens framtid ekonomiskt, visionärt och organisatoriskt. Ett uppdrag innebär mycket arbete i en av de mest spännande och roligaste verksamheter en kan engagera sig i.

Vi för gärna dialog och vill därför att både medlemmar, föreningar och festivalbesökare kommer med input, idéer och feedback om hur vi tillsammans kan utveckla organisationen och festivalen. Valberedningen har tystnadsplikt och välkomnar alla synpunkter som kan föra festivalen framåt.

Om du vill komma i kontakt med oss nås vi lättast via mail: [email protected]

Valberedningen för verksamhetsåret 2018-2019 består av Madeleine Blom (Sammankallande), Robert Mellberg, Stefan Runfeldt och Åsa Öckerman.

Happy Pride!

Valberedningen,
genom valberedningens sammankallande, Madeleine Blom


Om du vill ladda ner kallelsen som en pdf kan du göra det här.

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska