Hur minskar vi självmord och självmordstankar bland transpersoner? Frågan om transpersoners livssituation och vad som behöver göras för att motverka den psykiska ohälsan hos transpersoner stod i centrum i ett panelsamtal i Pride House under måndagen, anordnat av Miljöpartiet i Stockholms stad.

Över en tredjedel av alla som identifierar sig som transpersoner har allvarligt övervägt att ta sitt liv, och ungefär en tredjedel har någon gång försökt att ta sitt liv, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

– Det finns en tydlig koppling mellan långa väntetider i den könsbekräftande vården och psykisk ohälsa, menar Ulrika Westerlund, särskild utredare i utredningen ”Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner”, som har i uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och som bland annat samlat in berättelser från transpersoner. Denna bild bekräftades av Frank Berglund, ordförande för RFSL Ungdom, som menar att det är ett stort problem att det idag är krav på att vara 18 år för att få tillgång till underlivskirurgi, samtidigt som det finns många transpersoner under 18 år som har stort behov av denna vård. ”Folk tar livet av sig i väntan på att tillgång till vård”.

En annan fråga som diskuterades under samtalet var samhällets stöd till föräldrar till unga transpersoner. Trots att vi vet att stöd från familjen är en skyddande faktor, är det för många föräldrar svårt att hitta kunskap. ”Det skulle behöva finnas någonstans där föräldrar kan vända sig för att få kunskap, för att kunna vara ett stöd till sina barn”, sa Marie Nordfeldt från ”Nätverket Stolta Föräldrar till hbtq-barn, Stockholm”.

En bidragande orsak till föräldrars bristande kunskap är den starka cis-normen i samhället, enligt panelen. Ett sätt att motverka denna norm är att transpersoner tar plats i konst och kultur. ”Folk behöver konst och kultur för att känna sig delaktiga i samhället. Tillhörighet i populärkultur är en livsnödvändighet för mig”, sa Saga Becker, skådespelare och ambassadör för ”Suicide Zero”, som i dagarna utkommer med en barnbok. Vikten av mångfald i berättelserna om transpersoner poängterades också. ”Även om man behöver belysa problematiken också, behövs det att även få positiva historier, som inger hopp. Mitt liv har inte bara varit mörkt, det finns massa ljus i det också”, sa Saga.

Det här händer i Pride House

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska