Kallelse till extra årsmöte och medlemsmöte för Föreningen Stockholm Pride

Denna information finns även på föreningens sida på Facebook

När: Lördagen den 17 september 2016, kl. 14:00–17:00
Plats: Sensus Studieförbund Stockholm. Medborgarplatsen 4, 118 26 Stockholm.

Alla medlemmar i Stockholm Pride kallas härmed till ett extra årsmöte där du som är medlem får vara med och välja en ny ledamot till vår styrelse. Kom ihåg att medlemsavgift ska ha betalats två veckor i förväg för att du ska vara röstberättigad på mötet, i enlighet med de stadgeändringar som gjordes på årsmötet. Läs mer vad det innebär att vara medlem och hur du tecknar medlemskap på vår medlemssida.

Direkt efter det extra årsmötet har vi ett medlemsmöte där du har möjlighet att hjälpa oss utvärdera årets festival. Vi kommer också ha en särskild diskussion kring hur vi skapar trygga rum, detta med fokus på Pride House.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Föreningen Stockholm Pride

 

Nominera ny styrelseledamot

För fyllnadsvalet till styrelsen går det bra att nominera till valberedningen. Valberedningen nås på [email protected]e.org och sammankallande i valberedningen är Robert Mellberg.

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE

§1 Mötets öppnande
§2 Upprop och fastställande av röstlängd
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§4 Val av två justerare tillika rösträknare
§5 Adjungeringar
§6 Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande
§7 Godkännande av dagordningen inklusive anmälan av övriga frågor
§8 Val
A) Fyllnadsval av en ledamot till styrelsen
§9 Övriga frågor
§10 Mötets avslutande

DAGORDNING MEDLEMSMÖTE

§1 Styrelsens presentation
A) Information om enkätundersökning
B) Information om den fortsatta utvärderingen av 2016 års festival
§2 Utvärdering från medlemsmötet
A) Generell diskussion kring 2016 års festival
B) Diskussion kring Pride House och trygga rum

DanskEnglishSuomiFrançaisDeutschNorsk bokmålРусскийEspañolSvenska