Foto: Frida Härenvall, Stockholm Pride

Näst sista dagen inne i Pride House tycker vi det passar utmärkt att inleda med lite sexsnack. I och med årets tema Vem bestämmer? lyfter Stockholm Pride även underfrågan vem bestämmer i sängen? Panelen på plats består av personer som är taggade på att diskutera kring vad för normer det finns inom sex. Vem bestämmer vad som är bra sex? Vem bestämmer om sex är en privat sak? Och får det endast ske hemma i sängen? 12:00 drar panelen och Stockholm Pride igång den fjärde frågan, vi vill ha dig på plats!

I hörsalen har RFSL, RFSU och Hiv-Sverige samlat representanter från flera politiska partier för att du ska kunna ställa dina frågor om hur de ser på smittskyddslagen idag. Hur mycket vet egentligen våra politiker om hiv, och hur kan de och vi förändra lagen? Det här kommer bli en intressant debatt som är otroligt viktigt, kom och ställ dina frågor till politikerna för att kunna påverka.

Frågor som berör funktionsvariationer och hur funkisrörelsen och hbtq-rörelsen kan dra nytta av varandras erfarenheter är frågor som kommer att tas upp i Ekoteket på torsdagen. Gör hbtq-organisationerna i dag tillräckligt för att funkispersoner ska känna sig inkluderade? Vänsterpartiet Storstockholms hbtq-utskott tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern har samlat personer som kommer att samtala om funkisrörelsen, en programpunkt som är lika viktig som intressant.

FATTA Samtycke och RFSU Stockholm kommer väcka frågor om samtycke och hur vi kan skapa en fungerande samtyckeskultur, i Kafe Klara klockan 13:00. Tillsammans tar de upp frågor och tankar kring vem som bestämmer över din kropp och din lust och hur vi kan förhålla oss till andra. Det är ett seminarium där vi kanske kan hitta svar på eller i alla fall få idéer om hur vi kan förändra en våldtäktskultur till en samtyckeskultur.

Avsluta din torsdag inne på Pride House i hörsalen där RFSL och RFSL Ungdom under ett seminarium möter rikspolischefen Dan Eliason. Frågor om hat, hot och trakasserier emot hbtq-personer kommer lyftas och diskuteras. Kan förtroendet för polisväsendet i Sverige från hbtq-personer öka och hur tänker Dan Eliason att polisen ska jobba för det?