Kontaktuppgifter

Festivaladministration

Nedan hittar du epost adresser till vår administration för respektive område. Använd först och främst någon av mailadresserna nedan för att ta kontakt med oss. Dessa adresser är samma år efter år vilket underlättar för dig att komma i kontakt med rätt personer hos oss.

Information & allmänna frågor

info@stockholmpride.org

Sponsring och Supporter

sponsring@stockholmpride.org

Verksamhetsstöd

Press, Marknad & Kommunikation

press@stockholmpride.org

kommunikation@stockholmpride.org

Ansökan om ackrediteringar för journalister, skribenter och fotografer lämnas på vår pressida.

Volontär

volontar@stockholmpride.org

Partners & supporters

sponsring@stockholmpride.org