Foto: Stockholm Pride

Vem bestämmer hur avklädd du får gå på stan? Vem bestämmer om du är för tjock eller för smal? Och hur fungerar det med att det är vården som bestämmer när du är tillräckligt säker i din könsidentitet för att få genomgå en könskorregering? Under onsdagen lyfter Stockholm Pride tillsammans med dig frågor om vem som bestämmer över din kropp, den tredje frågan under årets tema Vem bestämmer? Vi skapar en plats för dig att ställa frågor och delta i en diskussion om din kropp och om din makt att bestämma över den.

Under hela onsdagen finner du RFSL Newcommers i Studion. De finns på plats och skapar ett asylforum: en mötesplats där bland annat rätten till asyl för hbtq-människor diskuteras och hur du bemötts som asylsökande hbtq-person i Sverige. Lyssna eller dela med dig av dina erfarenheter.

Går det att förändra och ta kontroll över sitt eget liv när man har fötts in i ett redan satt mönster? Under programpunkten Jahve bestämmer kommer Tomi Lehtonen och Seppo Lehtikangas att föra ett samtal med avstamp i C-uppsatsen ”Den mödosamma vägen ur Jehovas Vittnen”. Vad föds man in i och hur påverkar det ens liv och person är några frågor som bland annat kommer att tas upp under seminariet.

Klockan 13:00 startar RFSL och RFSL Ungdom en BBQ om hbtq i Hörsalen. På menyn finner du Stockholms landstingspolitiker, redo att svara på frågor och diskutera kring hälsa, föräldraskap och olika strategier för en jämlik vård. Ett seminarium om Stockholm i dag och om Stockholm i framtiden.

SVEROK vill lyfta frågan Vem bestämmer över spelen? och ifrågasätta varför spel är så cishetronormativa som de är. Vem bestämmer egentligen att det ska vara så? Vem bestämmer när spel blir bra för hbtq-spelare? Med sig har de en panel av kunniga, erfarna människor från communityn, media och industri som tillsammans kommer diskutera problematik, våld, lösningar och makt i spelens värld, med fokus på hbtq-spelare.