Hoppa över navigering

Samtal om surrogat-mödraskap

Ulrika Westerlund, Birgitta Ohlsson och Fredrik Eng

2009-07-27 | Pride House

Samtal om surrogat-mödraskap

Text: Victoria G, foto: Emma W

Under måndagen hölls det enda samtalet om surrogatmödraskap på Pride House. Under ledning av Tasso Stafilidis samtalade en panel bestående av Barbro Westerholm, Birgitta Ohlsson, Ulrika Westerlund, Fredrik Eng, Ulrika Lorenzi och Jakob Dalunde.  

 

Olagligt i Sverige
Panelsamtalet arrangerades av RFSL, RFSU och Grön Ungdom som samlat en panel bestående av aktivister från olika håll som på olika sätt redan nu arbetar för att surrogatmödraskap så småningom ska vara tillåtet i Sverige. Idag är detta inte möjligt, däremot är det inte olagligt att åka utomlands och söka assistans i ett annat land.

Kontroversiell fråga
I svensk politik är det få som vill ta i frågan, något som delvis avspeglas i panelen. Enstaka riksdagsmän, som Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm driver frågan utan stöd från sitt parti och Miljöpartiet ska utreda frågan innan partiet tar ställning i frågan. RFSL är de som tydligast tagit ställning för surrogatmödrarskap.

Lagstiftningen släpar efter
Panelen återkom ofta till att barn som tillkommit med hjälp av surrogatmödrar redan är en realitet i Sverige idag och att det är lagstiftningen som släpar efter på den här punkten. När lagstiftningen inte räcker till tar människor som längtar efter barn saken i egna händer. Det vanligaste är att par som inte kan få barn och vill ta hjälp av en surrogatmamma vänder sig till länder som USA, Indien och Ukraina. Det är en dyr process som tar lång tid.

Draghjälp av heteros?
- Det finns en dubbeltydighet i attityden i media mot hur debatten förs i andra sammanhang. Dels finns det solskenshistorier om hur kvinnor i Storbrittanien blir mammor med hjälp av sina systrar, men det nämns aldrig att detta är olagligt i Sverige i de artiklarna, säger Ulrika Westerlund.
Birgitta Ohlsson tror att det är just i mainstream-media som slaget kommer att stå och frågan kan lyftas, och att man ska utnyttja heterosexuella som inte kan få barn för att få draghjälp, för att inte göra det till enbart en fråga för homosexuella.
- Ju fler värdmödrar och familjer som vågar "komma ut", desto mer accepterat kommer det att bli, säger Birgitta Ohlsson.
- Det är en fråga för alla som inte har en fungerande livmoder, inte bara en "bögfråga", säger Ulrika Westerlund.

Normer kring föräldraskap
En av åhörarna i publiken frågade om det inte finns något normativt över önskan att få ett alldeles nyfött spädbarn med sig hem, när det redan "finns" lite äldre barn som behöver nya familjer. Panelen uteslöt inte detta, men framhöll samtidigt att det inte för närvarande finns något land som Sverige samarbetar med som tillåter adoptioner till samkönade par, och av de tjugo adoptioner som förmedlas inom Sverige årligen har det aldrig kommit ett samkönat par på förslag. Att homosexuella män, eller män överhuvdtaget, kan önska sig och längta efter barn misstänkliggörs och adoptioner är alltså i praktiken en ett orealistiskt alternativ, även om det i teorin är möjligt.  

Framtiden då?
De flesta panelmedlemmarna verkar optimistiska inför att det i framtiden ska bli tillåtet med surrogatmödraskap även i Sverige. Älskade barn födda av surrogatmödrar kommer fortsätta att födas även innan dess.

{DynamicContent:Ruta}

Läs också om

Sponsorer
Sponsor
Partner
Leverantör
Med hjälp av
Stockholm Stad
HS
EPiTrace logger