Hoppa över navigering

Med sikte på Europride 2010

Sylwia Strebska tillsammans med en av paneldeltagarna, som är polsk hbt-aktivist.

2009-07-30 | Pride House

Med sikte på Europride 2010

Text: Victoria G, foto: Emma W

2010 är det Warszawa som arrangerar Europride - ett firande som inte löper någon direkt risk att bli ihjälkramat i media, så som oroliga krönikörer ibland skriver om Stockholm Pride. I Polen är det inte ovanligt att ledande politiker beskriver homosexualitet som perverst, och det finns endast en handfull offentliga personer som är öppet homosexuella.

Fotografen Sylwia Strebska, som också ligger bakom utställnigen "Invisible" som visas på Stockholm Pride höll i ett panelsamtal om hbt-personers situation i Polen. De andra paneldeltagarna var alla aktivister som arbetar med nästa års pridefirande.

- Polen är ett land med 38 miljoner invånare, ändå finns det bara tre eller fyra hbt-organisationer, som har runt 500 medlemmar. Sammanlagt, säger Sylwia Strebska. Det är också ett land som under sin moderna historia varit ockuperat av två totalitära regimer.

Lång tid av osynliggörande

 Polen var, trots det, tidiga med att avkriminalisera homosexualitet. Det var en följd av att landet var sovjetstyrt. Kommunisterna erkände helt enkelt inte att homosexualitet fanns. När kommunismen föll ökade den katolska kyrkans inflytande, och precis som i grannländerna i öst och i Ryssland så har kyrkorna stort inflytande över människors attityd till homosexuella.

Det första egentliga pridefirandet i Warzawa hölls 2001, även om tidigare arrangemang med liknande tema förekommit. Tre maskerade personer var de enda som vågade komma till paraden. 2005 förbjöds pridefirandet helt av stadens dåvarande borgmästare Lech Kaczyński, som nu är Polens president. Detta togs dock upp till EG-domstolen, där det slogs fast att alla mötessammankomster och ansamlingar av människor måste tillåtas och skyddas av ordningsmakten, och sedan dess utfärdas inga fler förbud på pridefiranden i landet.

Måste öka synligheten

 Strategin för att bli accepterade och för att minska homofobin i Polen har varit bland annat att genomföra kampanjer där "normala" homosexuella visas upp. En uppmärksammad kampanj var "Let them see us" eller "Niech nas zobaca" med bilder på samkönade par som ser vanliga och lyckliga ut. Trots det väcktes en stor debatt om hur olämpligt det var att statliga pengar gick till att finansiera "homo-propaganda".

Att det är så få som vågar komma ut och organisera sig beror på att det finns en stor rädsla, inte minst rädsla för ekonomiska repressioner eller för att det ska skada deras karriär. De som kommer ut är de som är ekonomiskt oberoende.

För att flera ska börja engagera sig i hbt-rörelsen krävs att fler människor vågar komma ut, och för att det ska ske måste samhället i stort bli bättre och den ekonomiska försörjningen för individer tryggare, tror Sylwia Strebska

Behöver Europas hjälp

På frågan vad man kan göra för att stödja Europridefirandet nästa år är svaren entydiga.

- Åk dit.

- Det är symboliskt att ett Europridefirande för första gången kommer att arrangeras i en Östeuropeisk stad och det är en möjlighet för oss att visa upp oss, att vi finns och att vi är en del av samhället.

{DynamicContent:Ruta}

Läs också om

Sponsorer
Sponsor
Partner
Leverantör
Med hjälp av
Stockholm Stad
HS
EPiTrace logger